Kære svømmere, trænere, forældre og frivillige

Året er ved at rinde ud – et år der har været fuld af aktivitet i vores forening.

Hørsholm Svømmeforening er fortsat en af de største foreninger i Hørsholm Kommune, og vi har i år mærket en endnu større interesse for svømning. Vi er nu langt over 1.400 medlemmer og må konstatere, at vi reelt ikke har plads til flere.

I Svømmeskolen implementerede vi fra sæsonstart et nyt svømmeskolekoncept udviklet af DGI – et koncept, der sikrer, at svømmerne får den rette læring med udgangspunkt i grundfærdighederne. Vi har implementeret det nye koncept på de små hold, hvor alle svømmere har modtaget en svømmebog og i løbet af sæsonen får udleveret klistermærker, når de enkelte svømmeelementer er gennemført.

I vores konkurrenceafdeling er der fortsat fokus på teknisk udvikling, stævneforberedelse og mental træning. Nøgleord som kvalitet fremfor kvantitet er stadig et pejlemærke, og vores svømmere leverer præstationer, der giver både personlige og klub rekorder.

Der skal også lyde en stor tak til vores faste stab og alle de frivillige forældre, som er med omkring vores forening. Uden frivillige vil en forening som vores ikke fungere og kunne levere det, det handler om, nemlig de bedst mulige rammer omkring vores svømmere.

Vi ønsker jer alle et rigtig godt nytår. Vi glæder os til at tage fat i et nyt og spændende år i Hørsholm Svømmeforening.

Bestyrelsen

nytår