Økonomiudvalget skal sikre, at der er et godt og solidt økonomisk grundlag for at drive Hørsholm Svømmeforening.

Udvalget består:

• Jens-Christian Britze (repræsentant fra bestyrelsen), jcbritze@outlook.dk
• Terkel Olsen (repræsentant fra bestyrelsen), terkel@terkel.dk

Økonomiudvalget har ansvaret for:

• Udarbejdelse af budget til godkendelse i Bestyrelsen.
• Udarbejdelse af årsregnskab til godkendelse i Bestyrelsen.
• Løbende godkendelse af udgifter
• Kontrakter, dog er svømmeskolelederen ansvarlig for kontrakter vedr. svømmeskoletrænere og chefen for konkurrenceafdelingen er ansvarlig for kontrakter vedr. k-trænere.
• Økonomisk samarbejde med samarbejdspartnere – Hørsholm Kommune, Søllerød Svømmeklubs konkurrenceafdeling

Udvalget har konstitueret sig:

1. Ansvarlig for Økonomi udvalget – Jan Hove – kontrakter i konkurrenceafdelingen, personalerelationer, administration, Hørsholm Kommune, andre økonomiske områder end pkt. 2,3,4
2. Økonomisk samarbejde med Søllerød Svømmeklubs konkurrenceafdeling – Terkel Olsen
3. Svømmeskolen – Søren Kobbernagel – ansvar for svømmeskolebudget herunder kontrakter, godkendelse af udgifter.
4. Konkurrenceafdelingen – Annette Hviid Larsen – ansvar for konkurrenceafdelingens budget, godkendelse af udgifter.

Alle udgifter skal på forhånd godkendes af den enkelte budgetansvarlige. Udlæg bliver ikke refunderet, medmindre der foreligger en forhåndsgodkendelse af den budgetansvarlige