Tøjudvalget skal sikre foreningstøj til svømmeskolen og konkurrenceafdelingen.

Udvalget består:

• Lene Fabrius Hansen mammitil3@hotmail.com

Årshjul

Tøjudvalget har ansvaret for:

• Overholde tøjbudgettet (fælles budget for hele klubben)
• Bestille T-shirts til svømmere og trænere (både svømmeskole og K-afd).
• Bestille shorts til trænere
• Sælge foreningstøj, badehætter mv.
• Sikre bestilling af t-shirts til mesterskaber, træningslejre tøj samt sikre brugerbetaling der dækker reelle udgifter.
• Sikre koordination i forhold til Søllerød SHS Swim
• Tager stilling til nye tiltag inden for foreningstøj
• sikre gode aftaler med leverandører (aftaler med leverandører og tøjfirmaer, der sælger svømmetøj og –udstyr og tryk af tøj) samt aftale om at stille op med stand ved stævner)
• rådgive og vejlede bestyrelsen om forslag til nye produkter
• have den løbende kontakt til valgte leverandører og firmaer
• være ansvarlig for foreningens web-shop (vedligeholde og opdatere med nye produkter, håndtere bestillinger og betalinger fra forældre og svømmere).
• sørge for at afregne med Hørsholm Svømmeforening, herunder hvis betalinger modtages via mobile pay.

Alle udgifter godkendes af bestyrelsesrepræsentanten i udvalget.

Lene bestiller tøj i henhold til tøjpolitikken.

Fakturaer fra leverandører sendes til Lene der godkender jvf. Bestilling. Når faktura er godkendt sendes mail til Christina for endelig godkendelse. Herefter videresender Christina faktura til Elisabeth, med kopi til Lene. Elisabeth sikre betaling inden forfald.

Indkøb at svømmehalsudstyr. Trænere indhenter selv tilbud på udstyr og forelægger for Økonomiudvalget.